Toptan Sipsi Ve Sipsi İmalatı

Toptan Sipsi Ve Sipsi İmalatı

Toptan Satış
Merkez Adres: Kavacık Mh. Özkan Sk. Varışlı Plaza No:2
info@miniorg.net


Talep Formu:
Toptan Satış
Merkez Adres: Kavacık Mh. Özkan Sk. Varışlı Plaza No:2
info@miniorg.net

TIKLA: Ürün açıklaması Ürün Açıklamasını Gizle

Toptan sipsi ürünleri üflemeli bir Türk çalgısı olarak literatürdeki yerini almaktadır. Kemik, ağaç ya da kamıştan üretilebilen sipsiler çoğunlukla Ege Bölgesi'nde kullanılmaktadır.

SİPSİNİN TANIMI VE SİPSİNİN ÖZELLİKLERİ

Nefesli çalgılar grubunda yer alan sipsiler yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı yapılan özel bir müzik aletidir. Sipsi sözcüğü 'ince, narin' anlamına gelmektedir. Türk Halk Müziği icraatlarında sipsilerin tiz sesinden sıklıkla yararlanılmaktadır. İnce kamıştan imal edilen sipsiler en tiz sesli müzik aletlerinden biridir diyebiliriz. Bu müzik aletleri yaygın olarak Teke Yöresi, Batı Akdeniz ve Burdur yörelerinde üretilmekte, hatta çalınmaktadır. Toptan sipsi ürünleri doğadan kolaylıkla sağlanabilmektedir. Çünkü bu aletin imal edilmesi için gereken ham madde doğada bulunmaktadır. Üflemeli çalgıların ilk kaynağı sipsilerdir. Sipsiler Orta Asya'da 'sıbızgı' adıyla bilinen bir çalgıya benzetilmektedir. Toptan sipsi imalatı için dere ve göl kenarlarında yetişen kamışlardan kullanılabilir. Fakat bu kamışlar da kendi aralarında farklılıklar göstermektedir. Sipsi gövdesi ve ağızlığı farklı türdeki kamışlardan yapılabilmektedir. Örneğin, Burdur Gölü taraflarında yetişen kamışlardan sipsi ağızlığı yapılmaktadır. Sipsi imalatı için bu kamışlar kesilmekte, kurumayan kamışlar güneş görmeyen alanlarda kuruması için bekletilmektedir. Sipsi imalatı ile farklı gövde boylarına sahip müzik aletleri yapılmaktadır. Sipsilerin gövde boyları 15 cm ile 25 cm arasında değişiklik gösterebilmektedir. Sipsi imalatı esnasında boş bir boru haline getirilen kamışların yumuşak zarları bir çubuk vasıtasıyla temizlenmektedir. Bu işlemin amacı aletten iyi ses elde etme isteğidir. Zarı temizlenen kamışlar üzerinde perde yerleri ölçülü olarak belirlenmektedir. Sipsinin perdeleri ateşte kızartılan şiş yardımıyla dikkatli olarak delinmekte ve içi temizlenmektedir. Sipsinin delik aralarına ise, ala eğri adı verilen dikenli bir ağacın dalları geçirilmektedir. Toptan sipsi imalatında kullanılan kamışlar genellikle sert su kamışlarından oluşmaktadır. Sipsi üretimi çok ustaca yapılmalıdır. Sipsiler, ağızlıkların değiştirilmesi sonucu farklı sesler çıkarabilirler. Özellikle yeni ağızlığı olan sipsiler çok fazla çalınmalıdır ki, sipside iyi bir ağızlık oluşabilsin.

Sipsiler tek parça ya da iki parça olarak bulunabilirler. Ancak, sipsilerin iki parçalı olanları daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Cura, bağlama, kemane gibi müzik aletleriyle iyi bir uyum yakalayan sipsilerin ağızlık kısımlarına 'cukcuk', gövde kısımlarına ise 'gödlek' denilmektedir.

TIKLA: Talepleri görmek için Talepleri Gizle