Toptan Nazar Boncuğu

Toptan Satış
Kavacık Mh. Özkan Sk. Varışlı Plaza No:2 Beykoz
tel:+90 545 479 56 87 - info@miniorg.net


İletişim Formu:
Toptan Satış
Kavacık Mh. Özkan Sk. Varışlı Plaza No:2 Beykoz
tel:+90 545 479 56 87 - info@miniorg.net

Toptan nazar boncuğu ürünleri kimi zaman nazardan korunmak için kullanılan, kimi zaman da dekoratif amaçlarla kullanılan objelerden biridir. İnsanları kem gözlerden koruduğuna inanılan nazar boncukları, farklı tasarımlarla insanların beğenisine sunulmaktadır.

NAZAR BONCUĞUNUN TARİHSEL YOLCULUĞU

Hemen hemen çoğu insanda, nazar boncuğunun kem gözlerden bizleri koruduğu düşüncesi bulunmaktadır. Nazar boncuğu figürü, hem Müslüman toplumlarda hem de Musevi, Hristiyan, Budist ve Hindu toplumlarında yer almaktadır. Birçok kültürde boncuk üzerindeki göz sembolünün kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılır. Bu nedenle nazar boncukları göz formunda üretilir. Çok eski zamanlardan beri mavi taşların kötü düşünceyi ve bakışı saf dışı ettiğine inanılırdı. Bugün de nazar boncuklarının rengi bu yüzden mavidir. Eski inanışlarda kötü düşüncenin gözle dışarı çıktığına inanılırdı. Bilhassa bu düşünce Sümerlerde, Babillerde ve Mısır uygarlıklarında görülmekteydi. Onlara göre kötü düşünceden kurtulmanın yolu, göze gözle karşı gelmekten geçmekteydi. Eski Mısır döneminde "Horos'un Gözü" ve "Osiris'in Gözü" nazara karşı korunma yöntemlerindendi.

Nazar boncuğu sanatının tarihi 3000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Yakındoğu cam sanatı olarak adlandırılan sanatın devamıdır nazar boncuğu sanatı. Nazar boncuğu sanatını Anadolu'ya cam ustaları getirmiştir. Nazar boncukları "ocak" denilen bir fırında üretilmektedir. Bu ocaklarda çam odunları kullanılır. Atık camlardan ve renklendiricilerden yapılan nazar boncukları, 1000 derece sıcaklığa sahip ocaklarda şekillendirilir. Onların yapım aşamasında beyaz, mavi, sarı, kırmızı, yeşil, mor, kahverengi gibi renklerden yararlanılır. Kimi ustalar nazar boncuğu üzerinde sarı gözün mutlaka olması gerektiğini vurgulamaktadır.

NAZAR BONCUĞU KULLANIM ALANLARI

Nazar boncuğu sanatı ustalık isteyen bir sanat olarak günümüze ulaşmıştır. Bu sanat usta-çırak ilişkisi içinde varlığını sürdürmeye devam edecektir. Nazar boncuklarından hayatımızın her döneminde yararlanırız. Bu boncukları öğrenci karnelerinde, kapı girişlerinde, yeni doğan bebeklerin yastık kenarlarında, hatta bol süt veren ineklerde bile görebiliriz. Nazar boncuğu figürlü masa örtüleri, anahtarlıklar, takılar, biblolar da kullanırız. Kısacası, nazar boncukları hayatımızın her yerindedir. Nazar boncuğu imalatının en fazla yapıldığı şehir İzmirdir. Orada bulunan emektar cam sanatçıları, nazar boncuğu üretimini en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Günlük yaşantımızda nazar boncuklu küpeler, yüzükler, küllükler kullanmayı severiz. Yaşam alanlarına açılan her yerde görebiliriz onları. Onlar artık popüler kültürün simgesi haline gelmiş objelerdir.

Kem gözlere ve nazara karşı insanları koruduğuna inanılan nazar boncukları, her zaman popülaritesini korumuş bir simgedir. Nazar boncukları kültürler arası varlığını da daima korumuştur. Modern zamanımızda nazar boncukları çok farklı şekillerde kullanılmaktadır. Günümüzde nazar boncukları birçok takı tasarımlarında sergilenmektedir. Hatta yeni doğan bir bebeğe dahi nazar boncuğu takılmaktadır. Nazar boncuklarının çok farklı kullanım biçimleri bulunmaktadır. Kültürel coğrafyamızın bir parçası olan nazar boncukları dekoratif birçok objenin motifinde yer almaktadır. Nazar boncukları sadece bir moda malzemesi değildir. Aynı zamanda da derin ve kalıcı inançların simgesidir.