Ön Yükleyiciyi Kapat

PEDODONTİ

Süt diş dizisi ve bunu izleyen karma diş dizisi, çocuğun büyümesinin en aktif olduğu dönemde gelişir. İlk süt dişi 6. ayda çıkmaya başlar. Değişik grup süt dişleri, dönem dönem düşer ve yerlerini kalıcı dişlere bırakırlar. Bu durum, 12 yaşına kadar sürer. Bu süreçte, erken süt dişi kayıpları çene gelişimini etkileyerek, estetik ve konuşma bozukluklarına yol açabilir. Kalıcı dişlere uygulanan tüm tedaviler süt dişlerine de uygulanabilir. Çocuk dişlerinin tedavileri (Pedodonti), uzman yaklaşımı gerektiren ayrı bir diş hekimliği dalıdır. Ayrıca, çocuğun büyüme sürecinde iskeletsel çene gelişimi, Ortodonti uzmanı tarafından kontrol altında tutulmalıdır. Kliniğimiz bu konularda uzman hekimleri ile gelişim çağındaki çocukların sağlıklı bir diş ve ağız yapısına sahip olmalarını sağlayacak önlemleri almakta ve tedavileri uygulamaktadır “Koruyucu diğer iki tedavi yöntemi de dişlerin çürüğe direncini artırmak için yapılan topikal flor uygulaması ve çürüğe eğilimli bölgelerin kapatılması anlamına gelen fissür sealanttır.” Çocuk 6 yaşına geldiğine, ilk kalıcı diş olan 1. büyük azı dişi ağızda yerini alır. En uzun süre ve en çok fonksiyon gören bu dişler, mutlaka fissür sealant topikal flor uygulaması ile çürüğe karşı korunmalıdır. Erkenden alınacak önlemler ve koruyucu amaçlı küçük müdahaleler, çocukların ileri yaşlarda sorunsuz gülümsemelerini sağlar.Tüm bunların sonucu olarak süt dişlerine sahip çocuklarda ağız diş sağlığına büyük önem vermek gerekir. Çocukların ilk 6 yıllık ağız diş sağlığından tamamıyla ebeveynleri sorumludur. Bu dönemde çocuklara ağız diş sağlığının önemi öğretilmelidir.

YER TUTUCU NEDİR?

Yer tutucular erken süt diş kayıplarında diğer dişlerin bu boşluğu doğru hareketini önleyen sabit veya hareketli olarak uygulanan apareylerdir.Diş çürükleri, dişlere gelen travmalar vb. sebeplerle süt dişleri altındaki daimi dişin sürme zamanından erken kaybedilirse bu boşluğun daimi diş yerine gelene kadar korunması ihtiyacı ortaya çıkar. Aksi takdirde ağızdaki diğer dişler bu boşluğa doğru hareket ederek bu bölgeyi kapatacaklardır. Dolayısıyla kendine yer bulamayan daimi diş ya çapraşıklık oluşturacak ya da hiç sürmeyerek gömülü kalacaktır. Bu da bozuk bir dişlenmeye neden olacak ve aslında gerekli önlem alınmış olsa ihtiyaç duyulmayacak olar bir ortodonti tedavi gereksinimi doğuracaktır.

HAREKETLİ ORTODONTİK APAREYLER

Hastanın kendisinin takıp çıkarabildiği apareylerdir. Daha basit vakalarda uygulanırlar.

NASIL UYGULANIR?

Yer tutucular ağızdan alınan ölçü yardımıyla bireysel diş dizilimine uygun bir şekilde planlanıp adapte edilir.

TAKILIP ÇIKARTILABİLİR Mİ?

Her diş kaybı birbiriyle aynı değildir. Yer tutucular sabit olarak planlanabildikleri gibi haraketli (takılıp-çıkarılan) formatları da mevcuttur. Yapılması gereken yer tutucu diş hekimimizin muayenesiyle belirlenerek uygulanacaktır.

NE KADAR SÜRE AĞIZDA KALACAK?

Yer tutucu ağıza adapte edildikten sonra diş hekimimiz size kontrol randevusu verecek ve bu seansta ağız içi muayene, alınan röntgenlerle daimi dişin sürmeye ne kadar yaklaştığını tespit edecektir. Yer tutucunun değişimi veya tamamen çıkarılması kararı buna göre değerlendirilecektir.